Sema Hastanesi Beyinbanner Sema Hastanesi Beyinbanner2

Dr. Kerim Kenan COŞKUN

Doğum Tarihi: 1963
Mezun Olduğu Okul / Yıl: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1990
Uzman Olduğu Okul / Yıl: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı / 1996

Mesleki Özgeçmişi:

- S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997 - 2011

Mesleki Yayınları:

- Servikal vertebraların biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulamaları. H. Deda, K. Coşkun, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 5 Sayı 2: 59-64,1995
- Management of tight filum terminale syndrome. M. Selçuki, K. Coşkun.. Surgical Neurology, 50:318-322, 1998
- Pleomorphic Xantoastrocytoma: A case report. M. Selçuki, K. K. Coşkun, C. Ekinci, G. Yavuz, S. Aksoylar, K. Ceyhan. Norol. Bil. D, 15:3, 137-142, 1998
- Glutarik asidemi Tip-I: Vaka Takdimi. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi, C. Yalçınkaya, E. Gündüz. Göztepe Tıp Dergisi
- Pontoserebeller Köşe Epidermoidleri. M. Kalelioğlu, K. K. Coşkun, N. Işık, A. Çerçi. Göztepe Tıp Dergisi
- Early Protective Effects of Iloprost after Experimental Spinal Cord Ischemia in Rabbits. K. Coskun, A. Attar, H. Tuna, M. F. Sargon, N. Yüceer, R. K. Türker, N. Egemen. Acta Neurochir (Wien) 142:1143-1150, 2000

Tebliğler:

- Anevrizma cerrahisinde zamanlama K. Çakıroğlu, A. Ünlü, K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4 Mayıs.1991
- Pituitary adenomas with suprasellar extension. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. EANS Winter meeting, February.1992 Greece
- Suprasellar ekstansiyon gösteren hipofiz tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
- Prolaktinomaların cerrahi tedavisi ve sonuçları. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
- Growth hormon salgılayan 199 hipofiz adenomlu hastanın retrospektif olarak incelenmesi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
- Cushing hastalığındaki cerrahi tedavi sonuçlarımız. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, N. Egemen, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5 Mayıs.1992
- Servikal travmalarda anterior servikal plakla stabilizasyon. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, A. Erdoğan, K. Coşkun. Spinal Kord Travmaları 7-8. Kasım. 1992 Bursa
- İntrakranial kavernöz angiomalar. H.Z. Gökalp, A.O. Taşçıoğlu, N. Egemen, Ş. Çağlar, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
- III. Ventrikül kolloid kistleri. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A.O. Taşçıoğlu, M. Başkaya, N. Yüceer, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
- Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
- Pontoserebeller köşe epidermoidleri. Y. Kanpolat, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, A. Doğan, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6 Mayıs.1993
- Prolaktinomalarda cerrahi tedavi. H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, A.O. Taşçıoğlu, H. Deda, K. Coşkun. XXIX. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi 4-6.Ekim.1993 - İstanbul
- Surgical treatment in Prolactinomas (Review of 468 cases). H.Z. Gökalp, E. Arasıl, A. Erdoğan, H. Deda, K. Coşkun. World Federation of Neurosurgical Societies, October 17-22, 1993, Mexico
- Servikal vertebra tümörlerinin biomekanik stabilizasyonunda anterior plak uygulaması. H. Deda, H.Z. Gökalp, E. Arasıl, T. Yazar, K. Coşkun. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
- Spinal kordun diametrik ölçümleri (Klinik ve deneysel çalışma). Y. Kanpolat, Ş. Çağlar, K. Coşkun, S. Akyar. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 7 Mayıs.1994
- Travmatik karotikokavernöz fistüller. Ş. Çağlar, N. Egemen, K. Coşkun, S. Bilgiç, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
- Travmatik intrakavernöz anevrizmalar. K. Coşkun, A.O. Taşçıoğlu, H.Z. Gökalp, U. Sanlıdirek, Ş. Çağlar, H. Tuna. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1995
- Acil intrakranial anevrizma cerrahisi. N. Egemen, K. Coşkun, Ş. Çağlar, G. Bademci, C. Temiz. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 8 Mayıs.1996
- Intrathecal Baclofen Therapy for Intractable Spasticity, N. Balak, K. Coşkun, A. Şerefhan, F. Bölükbaşı, N. Ç. Işık, A. İçağasıoğlu, Ç. Çağlar, N. Işık, İ. Elmacı. EANS Winter Meeting 23-25.Feb.2007, Antalya, Turkiye
- Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, F. Bölükbaşı, İ. Elmacı. Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya
- Reoperation Methods and Technique in Pituitary Adenomas. K. Coskun, A. Çerçi, G. Silav, R. Sarı, İ. Elmacı. Blacksea Neurosurgical Congress, 01-03.10.2007, Olginka, Krasnodar Krai, Rusya

Kongreler:

- International Conference on Recent Advances in Neurotraumatology ICRAN – 2010 Neurotrauma: Basic and Applied Aspects, June 29 – July 1, 2010, St. Petersburg, Rusya
- International Conference on “ Modern Aspects of Spine Surgery”, 20-22. May.2010,Burdenko Institute, Moscow, Rusya
- 6.th Blacksea Neurosurgical Congress, October 16-18.2009, İstanbul
- Blacksea Neurosurgical Congress, 1-3.10.2007, Olginka, Krasnodar Kray, Rusya
- European Association of Neurological Societies 13. Congress 2-7.September.2007, Glasgow, İskoçya
- Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi 20-24.Nisan.2007, Antalya
- European Association of Neurological Societies Winter Meeting 23-25.Feb.2007, Antalya, Türkiye
- Türk Nöroşirurji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28.Nisan - 2.Mayıs.2006 Antalya
- 9. International Pituitary Congress 7-9.June.2005 Coronado,Californiya, Amerika Birleşik Devletleri
- European Neuroendocrine Association (ENEA) April 24-27.2004, Napoli, İtalya
- IV.th International Congress on Cerebral Venous System and IV.th International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, June.03-08.2002, İstanbul
- Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 6-7.Ekim.2000, Antalya
- Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Toplantısı 24.Mayıs.2000, İstanbul
- 5. Ulusal Ağrı Kongresi 3-6.Ekim.1999, İstanbul
- Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi 17-19.Mayıs.1999, İstanbul
- Türk Nöroşirurji Derneği 1998 Sonbahar Sempozyumu 28-29.Kasım.1998 İstanbul
- European Association of Neurological Societies Winter Meetingi 1998 18-21. Şubat.1998, İstanbul
- Türk Nöroşirürji Derneği 10. Bilimsel Kongresi 24-29. Mayıs.1996, Çeşme, İzmir
- Türk Nöroşirürji Derneği 8. Bilimsel Kongresi 8-12. Mayıs.1994, Marmaris, Muğla
- XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 4-6. Ekim.1993, İstanbul
- Türk Nöroşirürji Derneği 7. Bilimsel Kongresi 4-9. Mayıs.1993, Antalya
- Türk Nöroşirurji Derneği 1992 Sonbahar Sempozyumu 7-8. Kasım.1992 Bursa
- Türk Nöroşirurji Derneği 1992 Bilimsel Kongresi 22-27.Mayıs.1992 Ürgüp, Nevşehir
- Türk Nöroşirurji Derneği 1991 Bilimsel Kongresi 21-26.Mayıs.1991 Çeşme, İzmir

Katıldığı Kurslar:

- Vertebral Body Stenting Cadaver Course, 09.06.2009, Salzburg, Avusturya
- 17. Ulm Spine Week 22-27.2009 Academie Deutscher Orthopaden Ulm, Baden-Württemberg, Almanya
- Basic Workshop for İmplantable Infusion Pumps. 04-05.05.2007. European Surgical Institute, Hamburg-Norderstedt, Almanya
- 3. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 28-30.Mart.2003, Uludağ, Bursa
- 2. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 5-7.Nisan.2002, İstanbul
- Training on Spinal Cord Stimulation, Drug Delivery Systems and Radiofrequency in the treatment of Chronic Pain. 27-29.Mayıs.1999, Brüksel, Belçika
- Workshop on Medical Lasers, 20-21. Ekim.1994. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Üyesi Olduğu Dernekler:

- Türk Nöroşirürji Derneği
- Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

[Dr. Kerim Kenan COŞKUN]
© 2011 Sema Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği / Her Hakkı Saklıdır.
design by nar bilişim